VPTZ

De goed opgeleide vrijwilligers van stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen kunnen tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan degene die gaat sterven en diens naasten.