Nazorg

Nazorg is een onderdeel van palliatieve zorg en volgt na het overlijden. Het omvat de zorg en ondersteuning bij rouw- en verliesverwerking die na het overlijden van een dierbare door de betrokken hulpverleners aangeboden wordt aan de nabestaanden. Hierbij wordt na het overlijden adequaat ingespeeld op wat de nabestaanden nodig hebben op praktisch, psychosociaal en spiritueel gebied om de periode van rouw en verliesverwerking goed te kunnen doorlopen.

Rouw en verlies


“Afscheid nemen is het moeilijkste in je leven”
“Je leert het eigenlijk nooit” (Toon Hermans)


Het overlijden van iemand met wie er een bijzondere band was, is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan overkomen. Rouw is als een vingerafdruk: herkenbaar voor iedereen, toch altijd anders en uniek. Er bestaan veel verschillende theorieën, modellen en ideeën over rouw en verlies. Er werd gedacht dat je door bepaalde fasen heen moest. Tegenwoordig wordt er vanuit gegaan dat je kan leren leven met het verlies. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Het overspoeld worden door allerlei reacties, verschillende emoties en alles wat er op iemand afkomt, ervaart men als zoekend naar een nieuw evenwicht in het leven.

In de folder “Een dierbare verliezen” van PZNL staat beschreven wat rouw omvat en tips bij rouw die helpend kunnen zijn. Onderaan de pagina kun je de folder direct downloaden. 

Wegwijzer en sociale kaart nazorgmogelijkheden landelijk en regio Roosendaal, Bergen op
Zoom en Tholen:

Rouw & Verlies

Geestelijke verzorger

  • Centrum voor levensvragen regio West-Brabant en gemeente Tholen | https://www.levensvragenwestbrabant.nl/. Een geestelijk verzorger kan van
    betekenis zijn bij eenzaamheid, ziekte, rouw en verlies.

Inloophuis

  • De RoseLinde Roosendaal | deroselinde.nl. Inloophuis en ontmoetingsplaats/centrum voor en met na kanker, ook voor nabestaanden. 

Financiële zaken

Kinderen en kanker

Heeft u vragen over nazorg, verlies en rouw, verwijzen wij u naar ons contactformulier op
deze website. Via deze link kom je direct op het contactformulier.