Wensenboekje

Dit wensenboekje is voor de patient en diens naasten.

.In dit boekje schrijft de cliënt die ziek is of achteruit gaat, zelf zijn wensen op. Het heeft veel schrijfruimte voor wensen en weetjes, maar geeft ook praktische tips en vragen die de cliënt kan gebruiken bij een gesprek met de arts bijvoorbeeld. Het boekje is bedoeld om cliënten, naasten en hulpverleners te helpen bij het in gesprek gaan over wat belangrijk is voor hen in de laatste levensfase. Het boekje geeft de cliënt structuur, rust en inzicht.