Werkgroep Paramedici

Vanuit het Netwerk Palliatieve zorg zijn we al enkele jaren als werkgroep actief. We houden ons bezig met het creëren van bekendheid over wat we kunnen betekenen in de palliatieve fase als paramedici in samenwerking met de zorgverlener.

Paramedische zorg is het geheel van verschillende beroepsdomeinen die elkaar aanvullen, daarnaast is het gericht op de kwaliteit van leven van patiënten in de meest ruime zin van het woord (betreft ook palliatief terminale zorg). De paramedicus richt zich op vragen van cliënten op het terrein van preventie, herstelzorg of andersoortige zorg en/of geeft op elk van deze gebieden advies. In de signaleerkaart is terug te vinden welke praktische voorbeelden hiermee worden bedoeld.

Er is o.a. een reader opgesteld welke nu nog steeds gebruikt wordt in de basisscholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen. In de loop der jaren merken we dat de kennis over de inzet van paramedici groeit, waardoor we ons aandeel tijdens de scholing kunnen blijven updaten.

We zijn trots op het feit dat we de bewustwording van onze beroepen binnen deze doelgroep zien groeien! We hebben de passie om de palliatieve zorg te optimaliseren, een nauwe samenwerking met alle betrokkenen is hierin erg belangrijk.

Bekijk hier het hele team!