Informele palliatieve zorg

Zorgverleners krijgen te maken met toenemende complexe zorg in de thuissituatie. En ook voor mantelzorgers is een steeds grotere rol weggelegd bij de zorg voor naasten. Veel mantelzorgers raken overbelast. Dat er veel vrijwilligers in onze regio zijn, die aanvullende ondersteuning kunnen bieden, is nog minder bekend.

Voor zorgverleners is het vaak lastig om informele zorg in te schakelen. Vaak weten ze niet wie ze kunnen inschakelen en wat ze kunnen verwachten van de vrijwilligers. Het aanbod is erg versnipperd en lastig te vinden. Voor het Netwerk Palliatieve Zorg was dit de aanleiding om alle informatie over informele zorg in de regio bij elkaar te zetten in één document.

We hopen dat dit document huisartsen, wijkverpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners in de regio aanzet om hun cliënten te wijzen op de mogelijkheden die de informele zorg hen kan bieden. Zo kunnen we palliatieve zorg nog beter afstemmen op de behoefte van mensen met een ernstige ziekte en hun mantelzorgers.

Klik hier voor de palliatieve zorg wegwijzer.