Transmuraal palliatief zorgpad met Advance Care Planning gesprekken inclusief download

Dit Transmuraal palliatief zorgpad met Advance care planning (ACP) gesprekken is ontstaan vanuit behoefte van zorgvragers en zorgverleners uit de regio West-Brabant en Tholen naar een transmurale werkwijze in de palliatieve zorg. Onderaan de pagina is de mogelijkheid om het volledige bestand te downloaden.

Door een goed beschreven Transmuraal palliatief zorgpad + ACP gesprekken en regionale consensus hierover, faciliteren we een continuüm van zorg op maat voor de palliatieve patiënt. Palliatieve zorg is interdisciplinaire zorg en vraagt afstemming, goede overdracht en communicatie om zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in de palliatieve fase. Dit wenselijke Transmuraal palliatief zorgpad + ACP geeft hiervoor handvatten en expliciteert op hoofdlijnen wat wiens taak/rol is in welke fase en waarom. Tevens zijn instrumenten en methodieken genoemd welke kunnen helpen.

Het doel van dit zorgpad
Betere signalering en markering van de palliatieve fase, met aandacht voor kwaliteit van leven;

• Zorg en ondersteuning samen met de patiënt en naasten vormgeven op basis van behoefte van patiënt;
• Meer preventief en proactief werken in plaats van reactief handelen;
• Verbetering van overdracht en samenwerking tussen verschillende disciplines;
• Verbeterde en eenduidige werkafspraken.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Zij hebben informatieve animatie video's gemaakt die via hun eigen website te bekijken zijn. Klik op deze link om direct naar de video's te gaan.