Verdieping Palliatieve Sedatie - Editie 1-2024

Verdieping: Verdieping Palliatieve Sedatie - Editie 1-2024

Ondanks de uitgebreide landelijke richtlijn ‘Palliatieve Sedatie’ blijken zich in de praktijk situaties voor te doen waar de richtlijn niet direct antwoord op geeft. Het doel van deze verdiepingsscholing is
ruimte geven aan (ethische) dilemma’s die kunnen ontstaan rondom de uitvoering van Palliatieve
Sedatie. 

 

Opbouw scholing
Voor de verdiepingsscholing Palliatieve Sedatie worden de links, te weten ‘Samenvatting richtlijn
palliatieve sedatie’ en ‘Beslisboom palliatieve sedatie’, gecombineerd met een klassikale
bijeenkomst. 

E-learning
Je hebt toegang tot het leerpad Verdieping Palliatieve Sedatie. Dit leerpad bestaat uit 3 onderdelen:
- Links ‘Samenvatting richtlijn palliatieve sedatie’ en ‘Beslisboom palliatieve sedatie’
- Opdracht
- Lesdag

Lesdag
De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur en behandeld dilemma’s uit de praktijk rondom palliatieve sedatie. Onderstaande punten worden behandeld: 
- Indicaties voor palliatieve sedatie
- Taken en verantwoordelijkheden bij besluitvorming en uitvoering palliatieve sedatie
- Dilemma’s

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6, die zorg
verlenen aan palliatieve patiënten en diens naasten. Deelnemer heeft ervaring met het uitvoeren van palliatieve sedatie en zoekt verdieping en/of ondersteuning bij (ethische) dilemma’s.

Accreditatie
De scholing is geaccrediteerd voor 3 punten voor verpleegkundigen en verzorgenden met een
lidmaatschap bij de V&VN. 

Kosten
Als je in dienst bent bij een organisatie welke aangesloten is bij ons netwerk, is deelname kosteloos. 
Ben je dat niet, dan brengen we € 75,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.

Verdieping Palliatieve Sedatie - Editie 1-2024

  • Verdieping
  • Bravis Ziekenhuis Roosendaal
  • dinsdag 5 november, 13.30 -16.30 uur
  • 05 november 2024
  • 14 / 15 plekken beschikbaar
  • Inschrijven tot 05 november 2024

Inschrijven scholing