Verdieping op basisscholing Palliatieve Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg - Editie 1-2024

Verdieping: Verdieping op basisscholing Palliatieve Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg - Editie 1-2024

Het doel van de Verdiepingsscholing Palliatieve Zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg is het
verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van
palliatieve zorg aan patiënten met een (ernstige) psychiatrische aandoening.

De scholing is bedoel voor verpleegkundigen niveau 3-6 en verzorgenden vanaf niveau 3 IG van de deelnemende instellingen van het netwerk die bij voorkeur de B-learning basisscholing van het Netwerk Palliatieve Zorg niveau 3-6 afgerond hebben of beschikken over voldoende basiskennis op het gebied van palliatieve zorg.

E-learning
Je krijgt toegang tot het leerpad Verdiepingsscholing Palliatieve Zorg bij Geestelijke Gezondheidszorg. Dit leerpad bestaat uit 2 onderdelen:
- Reader ‘Geestelijke Gezondheidszorg en Palliatieve Zorg’ met 7 bijlagen
- Lesdag

Lesdag
De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur en wordt gegeven in samenwerking met een expert uit het werkveld geestelijke gezondheidszorg. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De invloed van een psychiatrische aandoening op de palliatieve zorg
- Palliatief redeneren
- Ethische aspecten van palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening
- Interdisciplinaire en proactieve palliatieve zorg in de GGZ

Accreditatie
De scholing is geaccrediteerd voor 3 punten voor verpleegkundigen en verzorgenden met een
lidmaatschap bij de V&VN. 

Kosten
Als je in dienst bent bij een organisatie welke aangesloten is bij ons netwerk, is deelname kosteloos. 
Ben je dat niet, dan brengen we € 75,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.

Verdieping op basisscholing Palliatieve Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg - Editie 1-2024

  • Verdieping
  • Bravis Ziekenhuis Roosendaal
  • maandag 7 oktober, 13.30 - 16.30 uur
  • 07 oktober 2024
  • 8 / 15 plekken beschikbaar
  • Inschrijven tot 07 oktober 2024

Inschrijven scholing