VOL - Palliatieve Sedatie - Editie 2 - 2024

Scholing: VOL - Palliatieve Sedatie - Editie 2 - 2024

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 3-6 en verzorgenden vanaf niveau 3 IG van de deelnemende instellingen van het netwerk. De groep bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettings en organisaties.

Voor de scholing Palliatieve Sedatie worden de online links, te weten ‘Samenvatting richtlijn palliatieve sedatie’ en ‘Beslisboom palliatieve sedatie’, gecombineerd met een klassikale bijeenkomst. In deze klassikale bijeenkomst wordt het de informatie van de samenvatting en beslisboom besproken en verder uitgewerkt. Er is ruimte voor interactie en casuïstiek, en daarmee is het dus een onmisbaar deel van deze scholing!

E-learning
Je krijgt straks toegang tot het leerpad Palliatieve Sedatie. Het Leerpad Palliatieve Sedatie bestaat uit 2 onderdelen:
- Online links ‘Samenvatting richtlijn palliatieve sedatie’ en ‘Beslisboom palliatieve sedatie’
- Lesdag

De richtlijn Palliatieve Sedatie bestaat uit verschillende onderdelen, welke op de lesdag terug zullen
komen. In onderstaand overzicht staat welke onderdelen aan de orde komen.

Lesdag
Inleiding Palliatieve Zorg & Symptomen
- Definitie continu, kortdurend, intermitterend en acuut sederen
- Besluitvorming, communicatie en rol/taakverdeling van arts, verpleegkundige en
verzorgende
- Uitvoering sedatie

Accreditatie
De scholing is door V&VN geaccrediteerd voor 3 punten.

Kosten
Als je in dienst bent bij een organisatie welke aangesloten is bij ons netwerk, is deelname kosteloos. 
Ben je dat niet, dan brengen we € 75,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.

VOL - Palliatieve Sedatie - Editie 2 - 2024

  • Scholing
  • Bravis Ziekenhuis Roosendaal
  • dinsdag 25 juni, 13.30 -16.30 uur
  • 25 juni 2024
  • Minder dan 3 / 15 plekken beschikbaar
  • Inschrijven tot 25 juni 2024
Inschrijving nog niet mogelijk of niet meer mogelijk.