Interdisciplinaire Scholing Advance Care Planning (ACP) - Hoe doen we dat samen?

Scholing: Interdisciplinaire Scholing Advance Care Planning (ACP) - Hoe doen we dat samen?

We zijn verheugd om de datum aan te kondigen voor onze interdisciplinaire scholing over Advance Care Planning (ACP), met als thema: "Hoe doen we dat samen?" Deze scholing biedt een unieke kans om inzicht te vergroten in elkaars rollen en bijdragen binnen het ACP-proces, en om de samenwerking tussen verschillende disciplines te versterken.

Doelstellingen van de scholing:

 • Verdieping in elkaars rollen en bijdragen in het ACP-proces.
 • Versterking van de interdisciplinaire samenwerking.
 • Oefening in gesprekken over zorg en behandeling in de laatste levensjaren en de dood.
 • Bewustwording van mogelijkheden voor verbetering in de dagelijkse praktijk.

Kosten:
Als je in dienst bent bij een organisatie welke is aangesloten bij ons netwerk, is deelname kosteloos. 
Ben je dat niet, dan brengen we € 75,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.
Medewerkers die in dienst zijn bij onze netwerkleden hebben voorrang op de niet-netwerkleden indien er te veel aanmeldingen zijn. 

Programma:

Het doel van deze scholing is om deelnemers actief in gesprek te laten gaan en aan de hand van eigen casussen te reflecteren op proactief handelen en samenwerking. Belangrijke vragen die aan bod komen zijn: Wat valt op? Wat gaat goed en wat is moeilijk? Hoe verliep de samenwerking? Hoe zou je het anders willen?

Refererend aan de vooraf meegegeven huiswerkopdracht, worden deelnemers uitgenodigd na te denken over:

 • Waar zij enthousiast over worden in hun werk.
 • Wanneer zij zinvol werk doen met betrekking tot ACP bij chronisch zieken, palliatieve patiënten en kwetsbare complexe ouderen.
 • Hoe comfortabel zij zich voelen in gesprekken over het levenseinde, en wat hen eventueel tegenhoudt.
 • Hun samenwerking met andere zorgverleners rond ACP en hoe zij hierover communiceren.
 • Hun eigen reactie op de confrontatie met slecht nieuws en het einde van het leven.

Reflectie en oefeningen:

Tijdens de scholing zullen deelnemers reflecteren op vragen zoals:

 • Wanneer zij voor het eerst in gesprek gingen over ACP en of dit tijdig was.
 • Of zij voldoende tijd en ruimte hadden voor het gesprek en hoe zij dit hebben gerealiseerd.
 • Met wie zij het gesprek voerden en of er overleg was met andere zorgprofessionals.
 • Hoe zij de uitkomsten en afspraken hebben vastgelegd en gedeeld.
 • Wat zij de volgende keer anders zouden willen doen.

Na een pauze van 14.55–15.15 uur, waarin een drankje en een klein hapje wordt aangeboden, zal de groep in kleine subgroepen uiteen gaan om te oefenen met gesprekken aan de hand van casussen. Dit begint met onze eigen casus, met nadruk op levenswensen. Daarna wordt er geoefend met eigen ingebrachte casussen, waarbij zoveel mogelijk deelnemers aan bod komen.

Doel werkvorm:

De werkvorm is erop gericht om verder in te gaan op rollen en verantwoordelijkheden binnen het ACP-proces en bewustwording te creëren over mogelijke verbeteringen in de samenwerking. We zullen deelnemers meenemen in het werken volgens de principes van ACP en bespreken hoe dit in de praktijk kan worden gebracht. Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Hoe brengen we ACP in de praktijk?
 • Hebben we zicht op alle betrokkenen bij de patiënt en is deze samenstelling efficiënt?
 • Hoe werken we interdisciplinair samen?
 • Hoe en waar documenteren we afspraken? Bijvoorbeeld in een proactief zorgplan.
 • Wat is nodig om de samenwerking nog beter te maken?

Wij kijken ernaar uit om samen te werken aan een betere zorg voor patiënten in hun laatste levensjaren en hopen u te verwelkomen op deze inspirerende en leerzame middag!

 

Interdisciplinaire Scholing Advance Care Planning (ACP) - Hoe doen we dat samen?

 • Interdisciplinair scholing ACP
 • Aula, Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
 • Fysiek, in de middag, tijd volgt.
 • 25 november 2024
 • 40 / 50 plekken beschikbaar
 • Inschrijven tot 25 november 2024

Inschrijven scholing