Extra editie - Verdieping op basisscholing Palliatieve Zorg, Dementie Editie 2-2024

Verdieping: Extra editie - Verdieping op basisscholing Palliatieve Zorg, Dementie Editie 2-2024

Aan het einde van deze verdiepingsscholing kan de deelnemer uitleggen wat het begrip palliatieve zorg inhoudt bij de zorg voor mensen met dementie en kan de deelnemer de uitgangspunten van
palliatieve zorg bij mensen met dementie in de praktijk brengen.

Opbouw scholing
Voor de verdiepingsscholing Palliatieve Zorg bij Dementie wordt de reader ‘Dementie en Palliatieve
Zorg’ gecombineerd met een klassikale bijeenkomst. In deze klassikale bijeenkomst wordt
verdiepend ingegaan op Palliatieve Zorg bij Dementie. 

Lesdag
De scholing bestaat uit één klassikale bijeenkomst van 3 uur. De deelnemers hebben via de digitale
leeromgeving LearnLinq toegang tot een reader met studieopdrachten en theoretische
achtergrondinformatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Uitgangspunten palliatieve zorg bij dementie
- Fysieke, psychosociale, ethische en spirituele aspecten palliatieve zorg bij dementie
- Rol van mantelzorger
- Dementie en palliatieve zorg
- Symptoombestrijding

De scholing is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, kwalificatieniveau 3 t/m 6, die zorg
verlenen aan palliatieve patiënten en diens naasten. Deelnemers beschikken over voldoende
basiskennis op het gebied van palliatieve zorg en hebben bij voorkeur de meerdaagse Basisscholing
Palliatieve Zorg niveau 3-6 afgerond.

Accreditatie
De scholing is geaccrediteerd voor 3 punten voor verpleegkundigen en verzorgenden met een
lidmaatschap bij de V&VN. Toekennen van accreditatie en verzending per mail van Bewijs van
Deelname gebeurt na afronding van de lesdag.

Kosten
Als je in dienst bent bij een organisatie welke aangesloten is bij ons netwerk, is deelname kosteloos. 
Ben je dat niet, dan brengen we € 75,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.

Extra editie - Verdieping op basisscholing Palliatieve Zorg, Dementie Editie 2-2024

  • Klassikale bijeenkomst
  • Bravis Ziekenhuis Roosendaal
  • Dinsdag 26 november, 13.30 -16.30 uur
  • 26 november 2024
  • 15 / 15 plekken beschikbaar
  • Inschrijven tot 26 november 2024

Inschrijven scholing