Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase - Editie 2-2023

Scholing: Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase - Editie 2-2023

Aan het einde van de bijeenkomst kan de deelnemer uitleggen wat proactieve zorgplanning inhoudt bij de zorg voor mensen in de palliatieve fase.

Doel

Aan het einde van de bijeenkomst kan de deelnemer uitleggen wat proactieve zorgplanning inhoudt bij de zorg voor mensen in de palliatieve fase. De deelnemer kan het belang van proactieve zorgplanning benoemen en weet op welke wijze en op welk moment hij of zij het gesprek aan kan gaan over wensen rondom het levenseinde.

Subdoelen

 • de deelnemer weet op welke wijze hij of zij de palliatieve fase kan markeren;
 • de deelnemer kan benoemen waarom markeren van de palliatieve fase van belang is;
 • de deelnemer kan de uitgangspunten van proactieve zorgplanning benoemen;
 • de deelnemer kan benoemen uit welke stappen proactieve zorgplanning bestaat;
 • de deelnemer laat blijken vaardig te zijn in het stellen van vragen rondom het levenseinde;
 • de deelnemer kan benoemen op welke wijze hij of zij kan aftasten of iemand open staat voor een gesprek over het levenseinde;
 • de deelnemer kan benoemen dat een gesprek over het levenseinde een kwetsbaar gesprek is;
 • de deelnemer kent de consequenties van het niet tijdig bespreken van behandelwensen;
 • de deelnemer kent mogelijke momenten voor het aanbieden van een ACP-gesprek;
 • de deelnemer kan benoemen wat de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van proactieve zorgplanning is vanuit zijn of haar functie en weet op welke wijze hij of zij hierin kan samenwerken met betrokken disciplines;
 • de deelnemer weet te benoemen dat ACP de verantwoordelijkheid is van de hele zorgketen rondom een patiënt in de palliatieve fase.

Doelgroep

De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 3-6 en verzorgenden vanaf niveau 3 IG van de deelnemende instellingen van het netwerk die bij voorkeur de B-learning basisscholing van het Netwerk Palliatieve Zorg niveau 3-6 afgerond hebben of beschikken over voldoende basiskennis op het gebied van palliatieve zorg. De groep bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettings en organisaties.

Inhoud

 • Palliatieve zorg en markeren palliatieve fase
 • Wat is proactieve zorgplanning
 • Belang van proactieve zorgplanning
 • Wie doet wat op welk moment
 • Gespreksvoering

Lesgroep

Maximaal 15 deelnemers en minimaal 6 deelnemers. De scholing wordt gegeven door een transmuraal palliatief verpleegkundige. De scholing bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur.

Accreditatie

De scholing is door V&VN geaccrediteerd voor 3 punten.

Deelname

Voor medewerkers die in dienst zijn bij leden van het Netwerk Palliatieve Zorg, is de scholing gratis. Voor overige belangstellenden wordt er voor de scholing per dagdeel € 75,- in rekening gebracht. 

De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.

 

Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase - Editie 2-2023

 • Scholing
 • Bravis Ziekenhuis Roosendaal
 • 1 dagdeel, 11 december 2023, 13.30 - 16.30 uur
 • 11 december 2023
 • Minder dan 3 / 15 plekken beschikbaar
 • Inschrijven tot 12 december 2023
Inschrijvingen nog niet geopend.