VOL - Basisscholing Palliatieve Zorg (verzorgenden, helpenden en assistenten niveau 2) Editie 1-2024

Basisscholing: VOL - Basisscholing Palliatieve Zorg (verzorgenden, helpenden en assistenten niveau 2) Editie 1-2024

De Basisscholing Palliatieve Zorg niveau 2 is bedoeld als informatie- en ervaringsuitwisseling over
palliatieve zorg. Daarnaast worden er praktische handvatten aangereikt. De deelnemers kunnen aan
het eind van de middagen vertellen wat palliatieve zorg inhoudt en kennen daarin hun taken.
 

De scholing is bedoeld voor verzorgenden, assistenten en activiteitenbegeleiders kwalificatieniveau 2, die helpen in de zorgverlening aan palliatieve patiënten en diens naasten.

Inhoud van de scholing
De scholing bestaat uit twee klassikale bijeenkomsten van 2 uur. De deelnemers ontvangen een reader met studieopdrachten en theoretische achtergrondinformatie. Tijdens de bijeenkomsten zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de werkervaringen die door de deelnemers zelf worden ingebracht vanuit de eigen praktijksituatie. De aandacht zal uitgaan naar de patiënt, de naasten maar ook naar de zorgverlener zelf.

De twee dagdelen vinden plaats op dinsdag 4 juni 2024 + 11 juni 2024 van 14.30 - 16.30 uur.

Kosten
Als je in dienst bent bij een organisatie welke aangesloten is bij ons netwerk, is deelname kosteloos. 
Ben je dat niet, dan brengen we € 75,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.

VOL - Basisscholing Palliatieve Zorg (verzorgenden, helpenden en assistenten niveau 2) Editie 1-2024

  • 2 klassikale dagdelen
  • Bravis Ziekenhuis Roosendaal
  • dinsdag 4 juni + 11 juni, 14.30 -16.30 uur
  • 04 juni 2024
  • Minder dan 3 / 15 plekken beschikbaar
  • Inschrijven tot 11 juni 2024
Inschrijving nog niet mogelijk of niet meer mogelijk.