Advance care planning (ACP) e-learning (proactieve zorgplanning)

Advance care planning (ACP) e-learning (proactieve zorgplanning)

Advance care planning (ACP) / proactieve zorgplanning is onlosmakkelijk verbonden met tijdige palliatieve zorg. Met palliatieve zorg wordt bedoeld de zorg die gegeven wordt aan mensen wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Met als doel dat het leven zo fijn en goed mogelijk blijft door het voorkómen en/of verminderen van klachten.

Door het vroegtijdig voeren van ACP-gesprek kunnen patiënten en hun naasten duidelijker aangeven wat hun (toekomstige) levenswensen, behoeftes en behandelwensen/-grenzen zijn.

 LET OP!! Deze ACP e-learning is alleen bedoeld voor zorgverleners uit de regio van het netwerk, zijnde West-Brabant en Tholen.
Voor de onderstaande organisaties is de e-learning gekoppeld in het eigen leersysteem, en kan dus via het eigen leersysteem gevolgd worden:

 • Bravis Ziekenhuis
 • TanteLouise
 • TWB
 • Groenhuyzen
 • Surplus
 • HCWB
 • SVRZ
 • Schutse Zorg Tholen
 • GGZ WNB

We nodigen je graag uit de e-learning ACP (proactieve zorgplanning) te volgen. In deze cursus komen o.a. aan bod wat ACP is, waarom het belangrijk is, hoe het proces van proactieve zorgplanning eruit kan zien en welke regionale afspraken zijn gemaakt. Hierbij kun je denken aan de doelgroep, wanneer je proactieve zorgplanning kunt  bespreken, wat er besproken kan worden, welke zorgprofessional welke rol heeft in het proces, hoe je daarin met elkaar samenwerkt, hoe je wensen en voorkeuren van zorgvragers vastlegt en hoe je deze uitwisselt met andere bij de patiënt betrokken zorgprofessionals. Met behulp van casuistiek wordt gedurende de e-learning ook geoefend met een ACP-gesprek. De doorlooptijd van de e-learning is ongeveer 1,5 uur. De cursus sluit af met een eindtoets. Je mag deze toets 2 keer herkansen. De e-learning is geaccrediteerd bij de NVvPO, V&VN, NVDA en GAIA.

Heb je na het volgen van de E-learning nog vragen over ACP neem dan contact op met: Marloes Otte Projectcoördinator NPZ m.veld@bravis.nl

Advance care planning (ACP) e-learning (proactieve zorgplanning)

 • ACP Proactieve Zorgplanning
 • Online (E-learning)
 • Jaarlijkse e-learning
 • 29 januari 2024
 • 72 / 100 plekken beschikbaar
 • Inschrijven tot 30 december 2024

Inschrijven scholing