Surplus Zorg

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling en welzijn voor bewoners van West-Brabant.

Wanneer iemand de diagnose krijgt ongeneeslijk ziek te zijn, breekt een onzekere periode aan. Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van welzijn, woonzorg, wijkverpleging en behandeling. Denk bijvoorbeeld aan thuisondersteuning (hulp bij het huishouden), verpleegkundige zorg en maaltijdenservice, kort verblijf mogelijkheden, eerstelijns behandeling zoals fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek, activiteitenbegeleiding, ontmoetingsplekken en huiskamers. Als het niet meer mogelijk is thuis te wonen, bieden we gespecialiseerde palliatieve en terminale zorg in onze woonzorgcentra. In al onze diensten staan de eigen kracht, wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal, met als streven de hoogst mogelijke kwaliteit van leven die op dat moment haalbaar is. Ook zijn we er voor naasten en mantelzorgers die ondersteuning kunnen gebruiken.   

Tot slot werken we met goed opgeleide vrijwilligers die helpen met doen wat er gedaan moet worden. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken, maar vullen aan op wat familieleden en vrienden doen.

 

Kijk voor meer informatie over het aanbod van Surplus op www.surplus.nl