Transmuraal zorgpad

Transmuraal palliatief zorgpad

Middels dit palliatieve zorgpad zal het mogelijk worden om de palliatieve fase vroegtijdig te signaleren en te markeren, waardoor patiënten en hun naasten tijdig naadloze zorg en ondersteuning ontvangen tijdens de palliatieve en terminale fase.

Binnen het netwerk wordt met palliatieve zorg, de zorg bedoelt die de kwaliteit van leven verbetert van kwetsbare patiënten en hun naasten die te maken hebben met levensbedreigende aandoeningen, door het voorkomen en verlichten van lijden. Dit wordt bewerkstelligd door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Hierbij werken generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften.

Het NPZ Roosendaal – Bergen op Zoom - Tholen streeft naar goede organisatie en kwaliteit van zorg in de laatste levensfase, door het bevorderen van samenwerking en deskundigheid. Om dit te realiseren is het project ‘transmuraal zorgpad palliatieve zorg’ opgestart. Binnen dit project willen we het transmurale zorgpad vormgeven en implementeren in de regio.

Vormgeven en implementeren van een transmuraal zorgpad palliatieve zorg in de regio.

Middels dit palliatieve zorgpad zal het mogelijk worden om de palliatieve fase vroegtijdig te signaleren en te markeren, waardoor patiënten en hun naasten tijdig naadloze zorg en ondersteuning ontvangen tijdens de palliatieve en terminale fase.