Surprise question kaarten

ACP Toolbox - surprise question kaarten 

Voor tijdige signalering en markering van de palliatieve fase kunnen zorgverleners anticiperen op (aankomende) problemen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiënten en naasten. De palliatieve fase begint theoretisch al op de dag dat iemand te horen krijgt dat hij een ziekte heeft die niet meer te genezen is. Er zijn ongeneeslijke aandoeningen die jaren redelijk stabiel blijven, waarbij de focus in eerste instantie voornamelijk ligt op het remmen of stabiliseren van de ziekte. Zodra de ziekte verder verslechtert, wordt palliatieve zorg steeds belangrijker. Maar wanneer is dat?  De surprise question is een eenvoudig hulpmiddel bij het ‘markeren’ van de palliatieve fase.

Juist door zijn eenvoud doet de surprise question geen recht aan de diversiteit in het verloop van de palliatieve fase bij verschillende aandoeningen. Het grillige verloop van de palliatieve fase voor patiënten met COPD en hartfalen is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de geleidelijke achteruitgang bij mensen met dementie of de ziekte van Parkinson. Als praktische geheugensteun zijn deze indicatoren gevisualiseerd in de ‘markeringskaarten palliatieve zorg’.

Het is niet de bedoeling om de kaarten te gebruiken als afvinklijstje. Ze geven wel een snel overzicht van de tekenen van het aanbreken van een fase waarin het gesprek over palliatieve zorg belangrijk is. De kaarten kun je als zakkaart of poster printen en helpen zo de aandacht voor tijdig markeren van de palliatieve fase te vergroten. Wil je de kaarten gebruiken in jouw eigen organisatie of team?

Via onderstaande documenten zijn deze gratis te downloaden.