Palliatieve zorg

Transmuraal palliatief zorgpad

Als Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Roosendaal–Bergen op Zoom-Tholen streven wij er naar goede organisatie en kwaliteit van zorg in de laatste levensfase door het bevorderen van samenwerking en deskundigheid. Om dit te realiseren zijn we volop bezig met de ontwikkeling van een transmuraal palliatief zorgpad (TPZ). 

Dit doen we door één betrouwbaar digitaal loket te openen voor burger en zorgverlener op het gebied van palliatieve zorg. Dit biedt overzicht en inzicht voor zorgverleners, met als doel dat iedereen de route kent in het palliatieve werkveld middels onze vernieuwde website. Het regionale aanbod is eenvoudig toegankelijk voor de burger en professionals middels de interactieve kaart op de website, zodat iedereen weet welke zorg waar beschikbaar is. Want palliatieve zorg gaat over kwaliteit van leven, ook bij ziekte.

Transmuraal palliatief zorgpad

In het transmuraal palliatief zorgpad is ook Advance Care Planning (ACP) een belangrijk onderdeel. Zo willen we in onze regio een gezamenlijk transmuraal palliatief zorgplan realiseren met de focus in de markering op ACP-gesprekvoering. ACP wordt ook wel proactieve zorgplanning genoemd. Het is belangrijk vroegtijdig met de zorgvrager in gesprek te gaan over wensen en voorkeuren wat betreft huidige en toekomstige zorg en behandeling. ACP sluit aan bij het werken vanuit persoonsgerichte zorg en het bieden van passende zorg. Het geeft patiënten meer eigen regie en meer tevredenheid en zorgt voor minder ongewenste zorg.

Implementatie TPZ + ACP

In 2024 starten we met de implementatie van TPZ en ACP in de regio. Dit betekent dat huisartsen, VVT-organisaties en het ziekenhuis met dit onderwerp aan de slag gaan. We trekken samen op om te zorgen dat steeds meer mensen nadenken over hun levenswensen, behandelwensen en -grenzen. Dat zij deze wensen en grenzen bespreken met zorgprofessionals, ze laten vastleggen en uitwisselen met andere bij hen betrokken zorgprofessionals. Zodat er zoveel mogelijk gehandeld kan worden conform deze wensen en grenzen. Vanuit het netwerk faciliteren we de implementatie van TPZ + ACP. We sluiten aan bij de ontwikkelingen in de ons omringende regio’s (Zeeland en de het gebied rondom Breda en Midden-Brabant).