Palliatieve zorg

Terugblik symposium thuiszorg west brabant ; “Help mijn cliënt gaat dood”

Op 19 juni organiseerde het Hospice Thuis Team van Thuiszorg West-Brabant (TWB) een symposium over palliatieve zorg voor diverse zorgmedewerkers van TWB. Het doel van het symposium was om medewerkers handvatten te bieden voor het omgaan met cliënten in de laatste levensfase.

De middag begon met een plenaire opening door Jolanda Roelands, gevolgd door twee workshoprondes. Medewerkers konden kiezen uit vier workshops:

  • Lichamelijke en medische aspecten van de laatste levensfase door huisarts Esther Schuijtvlot en Sandra Rijnen.
  • Steun aan huis in de palliatieve fase door Ellen van der Weijden en Gemma Wagenmakers van VPTZ.
  • Advanced Care Planning (ACP) door Mariel Vos.
  • Fysieke, psychosociale en zingevende aspecten van de stervensfase door Esther Mulders.

De middag werd druk bezocht en de deelnemers waardeerden de gedeelde kennis en ervaringen. Er bleek een grote behoefte aan meer informatie over palliatieve zorg. Bij de afsluiting benadrukten de medewerkers het belang van het begrijpen van de stervensfase en hoe hun persoonlijke opvattingen invloed kunnen hebben op de zorgverlening. Het symposium werd als zeer waardevol ervaren, met de conclusie dat er later in het jaar mogelijk een vervolg zal plaatsvinden.