Transmuraal Palliatief Zorgpad

Samen sterk in palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Van de huisarts en medisch specialist tot de verpleegkundigen van de thuiszorg of ziekenhuis. Een goede samenwerking is belangrijk. Daarom introduceert het Netwerk Palliatieve Zorg het Transmuraal zorgpad palliatieve zorg met ACP-gesprekken. Met dit zorgpad worden behandelwensen en grenzen van patiënten tijdig gesignaleerd en gemarkeerd en op dezelfde manier besproken en vastgelegd.

Marloes Otte, projectcoördinator bij het Netwerk Palliatieve Zorg, benadrukt het belang van het voeren
van deze gesprekken in het zorgpad. Marloes: ''Als je hoort dat je niet meer beter wordt, verandert
alles. Er ontstaan vragen, wensen en zorgen. Het is dan essentieel om samen te bespreken welke
zorg het beste bij jou past. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd.”

Met het zorgpad worden gesprekken over behandelwensen en grenzen een structureel onderdeel van
palliatieve zorg in de regio. Deze informatie wordt vastgelegd in het dossier en gedeeld met andere
betrokken zorgverleners. Volgens Marloes is het belangrijk dat daar niet pas in een spoedsituatie of bij
de stervensfase over wordt nagedacht. Marloes: “Door op tijd na te denken over wat je belangrijk
vindt, wat je wil en ook niet meer wil, heb je tijd om een zorgvuldige afweging te maken en om keuzes
te bespreken met naasten. Je voorkomt daarmee dat je in een spoedsituatie een snelle beslissing
moet nemen.”

Netwerk Palliatieve Zorg
Bianka Mennema, voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg vindt de ontwikkeling van het zorgpad een mooi
voorbeeld van hoe samenwerking in de regio de kwaliteit van zorg kan verbeteren. “Juist bij palliatieve
zorg is het belangrijk dat de zorg die je krijgt, past bij wie je bent en hoe je in het leven staat. Door dit
zorgpad weten alle zorgverleners op het juiste moment van jouw wensen als patiënt. Van welke
zorgorganisatie je ook bent. ”

Het netwerk Palliatieve Zorg bestaat uit 21 zorgorganisatie uit de regio. Het netwerk stimuleert
samenwerking en kennisdeling om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Eerder lanceerde
het netwerk in 2023 met de website www.netwerkpalliatievezorgrbt.nl één digitaal loket voor palliatieve
zorg voor patiënten, naasten en zorgprofessionals in de regio.

Document downloaden
Klik hier om het gehele document te lezen en te downloaden!