Palliatieve zorg

Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase

Aan het einde van de bijeenkomst kan de deelnemer uitleggen wat proactieve zorgplanning inhoudt bij de zorg voor mensen in de palliatieve fase. De deelnemer kan het belang van proactieve zorgplanning benoemen en weet op welke wijze en op welk moment hij of zij het gesprek aan kan gaan over wensen rondom het levenseinde.   
 

Subdoelen 
⦁    de deelnemer weet op welke wijze hij of zij de palliatieve fase kan markeren; 
⦁    de deelnemer kan benoemen waarom markeren van de palliatieve fase van belang is;  
⦁    de deelnemer kan de uitgangspunten van proactieve zorgplanning benoemen; 
⦁    de deelnemer kan benoemen uit welke stappen proactieve zorgplanning bestaat; 
⦁    de deelnemer laat blijken vaardig te zijn in het stellen van vragen rondom het levenseinde;  
⦁    de deelnemer kan benoemen op welke wijze hij of zij kan aftasten of iemand open staat voor een gesprek over het levenseinde;  
⦁    de deelnemer kan benoemen dat een gesprek over het levenseinde een kwetsbaar gesprek is; 
⦁    de  deelnemer kent  de consequenties van het niet tijdig bespreken van behandelwensen; 
⦁    de deelnemer kent mogelijke momenten voor het aanbieden van een ACP-gesprek; 
⦁    de deelnemer kan benoemen wat de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van proactieve zorgplanning is vanuit zijn of haar functie en weet op welke wijze hij of zij hierin kan samenwerken met betrokken disciplines; 
⦁    de deelnemer weet te benoemen dat  ACP de verantwoordelijkheid is van de hele zorgketen rondom een patiënt in de palliatieve fase.  


Doelgroep 
De scholing is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 3-6 en verzorgenden vanaf niveau 3 IG van de deelnemende instellingen van het netwerk die bij voorkeur de B-learning  basisscholing van het Netwerk Palliatieve Zorg niveau 3-6 afgerond hebben of beschikken over voldoende basiskennis op het gebied van palliatieve zorg. De groep bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende zorgsettings en organisaties. 


Inhoud 
⦁    Palliatieve zorg en markeren palliatieve fase 
⦁    Wat is proactieve zorgplanning 
⦁    Belang van proactieve zorgplanning 
⦁    Wie doet wat op welk moment 
⦁    Gespreksvoering 
 
Lesgroep 
Maximaal 15 deelnemers en minimaal 6 deelnemers. De scholing wordt gegeven door een transmuraal palliatief verpleegkundige. De scholing bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur. 


Accreditatie 
De scholing is door V&VN geaccrediteerd voor 3 punten. 


Deelname 
De kosten komen voor rekening van het Netwerk Palliatieve Zorg.  Deelnemers van organisaties die geen lid zijn van het netwerk, betalen een eigen bijdrage, zie website. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname.