Palliatieve zorg

Factsheet ACP-gesprekken

Verkennen huidige praktijk rondom Advance care planning (ACP) in de regio West-Brabant en Tholen. Er zijn 5 ‘meetpunten’ in het zorgproces waar het project ACP aan wil bijdragen.

Onderstaan de vijf meetpunten tijdens het onderzoek: 

  1. In hoeverre voert men het ACP-gesprek?
  2. Wordt het goede gesprek gevoerd (op basis van de leidraad)?
  3. Hoe worden de informatie/afspraken uit de gesprekken vastgelegd?
  4. Hoe worden de informatie/afspraken uit de gesprekken gedeeld?
  5. In hoeverre handelen professionals in lijn met gemaakte afspraken?

Download onderstaand document om eenvoudig de uitkomsten van het onderzoek te lezen.