Palliatieve zorg

Een palliatieve patiënt wil je zo veel mogelijk thuis behandelen, maar daar is een sterke samenwerking tussen de verschillende zorgverleners voor nodig

De toekomst van palliatieve zorg? 

 

De dokter van de toekomst is niet langer alleen nog een specialist, maar ook een generalist, die partijen met elkaar verbindt”, zegt Jeroen Hasselaar, hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc. Hij doet, in samenwerking met Stichting Agora, onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. “Ik wil formele en informele zorgnetwerken beter integreren om zo het welbevinden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten te verbeteren.

Lees verder het uitgebreide artikel op de website van Qruxx.