Transmuraal Palliatief Zorgpad

ACP e-learning blijkt nuttig voor zorgverleners

Judy Doolaege, POH ouderenzorg, volgde een paar maanden geleden de e-learning Advance Care Planning. ‘Door het volgen van de e-learning pakken we ACP nu heel anders aan in onze huisartsenpraktijk.’ Judy raadt collega’s daarom aan om de e-learning te volgen. ‘Ongeacht hoeveel je met ACP werkt, is het goed dat zorgverleners uit meerdere disciplines de e-learning volgen om hun kennis op te frissen.'

Judy: ‘Ik vond het een uitgebreide en duidelijke e-learning. Vooral de filmpjes die extra toelichting geven zijn fijn. En het is handig dat je halverwege kunt pauzeren. Als je zonder voorkennis aan de e-learning begint, heb je na het volgen ervan een duidelijk beeld van ACP.’

Veranderde aanpak

‘Vóór het volgen van de e-learning pakten we ACP in onze huisartsenpraktijk heel anders aan. Wanneer patiënten een wilsverklaring hadden opgesteld, sprak de huisarts met hen en werd deze vastgelegd in hun dossier. Maar alleen de wilsverklaring werd gesproken en niet de wensen eromheen. Terwijl ACP ook gaat om wat mensen belangrijk vinden in hun leven, om wat iemand nog graag doet, waar iemand van kan genieten en wat iemands wensen rondom behandeling of opname in een ziekenhuis zijn. Door het volgen van de e-learning zijn we binnen onze huisartsenpraktijk nu bewust bezig met ACP. We gaan een protocol maken voor hoe we ACP voor patiënten gaan aanpakken. Op die manier is voor iedereen duidelijk wie wat doet, hoe we wensen vastleggen en inzichtelijk maken voor de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. ACP moet een vast gespreksonderdeel worden bij zoveel mogelijk mensen in de 75+ groep, of eigenlijk in de hele ouderenzorg.’

Extra voldoening

‘Ik merk dat ik, sinds ik de e-learning gevolgd heb, in gesprekken met patiënten meer aandacht besteed aan ACP. Veel mensen leggen wel dingen vast voor na hun overlijden, maar hebben hun wensen voor de laatste jaren van het leven vaak nog niet helder. Terwijl die wel heel erg belangrijk zijn. Het is goed om mensen dat te laten beseffen. Door de ogen van mensen te openen met een simpele vraag als: “heb je je wensen al met je partner of familie besproken?”. Als je die vraag stelt, merk je dat mensen het best fijn vinden om erover te praten ondanks dat het voor sommigen een moeilijk onderwerp is. Het voeren van ACP gesprekken geeft dan ook extra voldoening.’

ACP geeft duidelijkheid

Gesprekken over de wensen in de laatste levensfase geven duidelijkheid, zowel voor patiënten als zorgverleners. Je weet nooit wanneer iemand iets overkomt. ‘Het is fijn dat duidelijk is vastgelegd wat iemands wensen zijn en dat andere zorgverleners die wensen kunnen inzien, ook ’s avonds en in het weekend.’ Judy vindt dat degenen die de ACP-gesprekken voeren de finesses ervan moeten kennen. ‘Maar het zou goed zijn als ook zorgverleners uit andere disciplines de e-learning volgen. Zodat ze het begrip Advance Care Planning leren kennen en er basiskennis over hebben.’

Tip

Veel mensen maken een Levenstestament op dat gedeeltelijk voorziet in het vastleggen van behandelwensen. Het is een goed vertrekpunt voor het ACP-gesprek. Vraag ernaar bij je patiënt of cliënt.

Lees het artikel: https://acptoolbox.nl/levenstestament-mooi-startpunt-voor-acp-gesprek/

Wil je meer informatie over ACP of wil je ACP implementeren in jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de ACP toolbox en neem contact op met de projectorganisatie. https://acptoolbox.nl/