Inloophuis Het Getij

De inloophuizen bieden opvang en steun aan mensen met kanker en hun naasten. Het Getij heeft inloophuizen is in Bergen op Zoom en in Ossendrecht.